FIAT Code system

Pre zlepšenie ochrany proti krádeži bol Fiat Coupé vybavený kódovacím systémom motora - imobilizérom. K vozidlu boli dodávané 3 kľúče. ( A, B, C )  a 2x FIAT CODE karty na núdzové naštartovanie motora.
Prvý klúč "A" s bordovou rukoväťou  je najdôležitejsím kľúčom z celej trojice. Je to tzv. "Master"  kľúč. K vozidlu bol dodávaný v jedinom exemplári. Tento kľuč je určený hlavne pre autorizovaný servis FIAT. Slúži pre kopírovanie / nahrávanie kódov do ďalších kľúčov v prípade straty, poškodenia alebo rozšírenia kópií náhradných kľúčov. Preto sa odporúča tento kľúč starostlivo odložiť (nie vo vozidle) a používať ho len v prípade núdze.
   
 
Druhý Kľuč "B" s hliníkovou rukoväťou, v ktorej sa nachádza plastová vložka s čipom, sa používa na: štartovanie motora, otváranie / zamykanie dverí , otváranie kufra  batožinového priestoru, otváranie / zamykanie odkladacej priehradky a pri otváraní / zamykaní hrdla palivovej nádrže.  
  
 
Tretí kľúč "C" s plastovou modrou rukoväťou sa puužíva na rovnaké účely ako hlavný kľúč "B".
  
 
Ak je vozidlo vybavené alarmom, tak ku klúčom su dodávané 2 kópie ďialkového ovládania "D".
  
 
Núdzové kľúče "E" vyhotovené v 2 exemplároch.
  
 
FIAT CODE karta, na ktorej sa nachádza elektronický kód "F" pre núdzový štart motora a mechanický kód "G", ktorý slúži na výrobu náhradného kľúča v autorizovanom servise FIAT. K vozidlu su dodávaná v 2 exemplároch.
  
 
Na druhej strane FIAT CODE karty sa nachádzajúj 2 prázdne políčka "H" , ktoré slúžia pre nalepnie kódov diaľkových ovládačov. Pokiaľ je vozidlo vybavené alarmom.
  
Výrobca odporúča, aby majiteľ vozidla pri sebe nosil FIAT CODE kartu, pre prípad núdzového štartu a tu druhú si starostlivo odložil.
 

Princíp činnosti

Zakaždým, keď sa otočí kľúčikom do polohy MAR, radiaca jednotka systému FIAT CODE pošle rozpoznávací kód do radiacej jednotky motora, ktorý ho následne odblokuje. Tento kód je odoslaný len v prípade, keď radiaca jednotka systému FIAT CODE rozpoznala kód vysielaný z kľúča. Akonáhle sa kľúč dostane do polohy STOP/PARK, systém FIAT CODE deaktivuje kód vysielaný z kľúča. V prípade, že kód v kľúči nebol rozpoznaný na palubnom prístroji začne svietit varovná kontrolka CODE KEY " I ",vtedy treba dať klúč do polohy MAR. Ak sa štart opäť nepodarí, skúsime to ešte s ďalším náhradným kľúčom poskytovaným k vozidlu. Pokiaľ bude problém naďalej pretrvávať obrátime sa na autorizovaný servis FIAT.
Ak sa pri jazde kontrolka " I " rozsvieti, znamená to, že systémom prebehlo automatické testovanie. Môže sa to stať napr. pri poklese napätia. Ak chcete otestovať správnu funkčnosť systému, tak zastavte vozidlo, kľúčikom otočte do polohy STOP a potom znova do polohy MAR. Pokiaľ systém nezaznemená žiadnu poruchu, kontrolka " I " sa nerozsvieti.
Ak kontrolka " I " ostane svietiť opakujte postup popísaný vyššie, otočte kľúčom do polohy STOP po dobu 30 sekúnd a úkon zopakujte. V prípade, že problém naďalej pretrváva obráťte sa na autorizovaný servis FIAT.
Ak je kľúč v pozícii MAR a kontrolka " I " bliká, tak sytém FIAT CODE má poruchu /vozidlo nieje chránené. V tomto prípade sa obráťte na autorizovaný servis FIAT. 
UPOZORNENIE. Je veľlmi dôležité vedieť, že každý kľúč ma svoj vlastný kód, ktorý musí byť uložený do pamäťe radiacej jednotky. Pokiaľ žiadate o vytvorenie ďalších kľúčov, (maximálne 7) treba do pamäte nahrať všetky kľúče, vrátane tých, ktoré ste dostali k vozidlu. V takomto prípade sa musíte obrátit na autorizovaný servis FIAT. 
 

Postup pri núdzovom štarte

1. Potrebujete FIAT CODE kartu, kde je napísaný elektronický kód "F" pre núdzový štart motora.
2. Kľúčom otočíme do polohy MAR. Zošliapneme plynový pedál až nadoraz a držíme ho. Kontrolka vstrekovania "L" sa rozsvieti na 8 sekúnd a následne zhasne. Plynový    pedál pustíme.
3. Kontrolka vstrekovania "L" začne blikať. Pokiaľ zabliká toľkonásobne ako je prvá číslica na FIAT CODE karte, zošliapnite plynový pedál a držte ho dokým sa  kontrolka vstrekovania "L" nerozsvieti na dobu 4 sekúnd a následne opäť nezhasne. Plynový pedál pustíme.
4. Tento spôsob opakujeme aj pre zvyšné 4 číslice. 
5. Pri poslednej číslici držíme plynový pedál zošliapnutý dokým sa kontrolka vstrekovania "L" nerozsvieti a následne opäť nezhasne. Plynový pedál pustíme
6. Rýchle blikanie kontrolky vstrekovania "L" potvrdzuje správnosť elektornického kódu "F" a operácia prebehla úspešne.
7. Kĺúčom naštartujeme motor z polohy MAR do polohy AVV.
8. Po núdzovom naštartovaní sa obrátime na autorizovaný servis FIAT.
 
Preložené z manuálu Fiat Coupé.
 
 
 

Kontakt

fiatcoupe sk/Cz Facebook Group

FiatCoupe Cz/Sk
+421911 933 022 Tibrik93@gmail.com