Variabilné časovanie ventilov (VFD)

Variable Frequency Drive

Variátor fázy je elektronicky riadená súčiastka s hydraulickým výkonným členom, ktorá je upevnená na vačkovom hriadeli sacích ventilov. Zvyšuje výkon motora vo vysokých otáčkach a zlepšuje priebeh krútiaceho momentu od nízkych otačok. Komunikuje s radiacou jednotkou  a váhou vzduchu. Zariadenie sa skladá z hlavnej zostavy, upevenej k vačkovému hriadeľu sacích ventilov. Táto hlavná zostava zaisťuje natáčanie vačkového hriadeľa oproti rozvodovej remenici. Ovladádací ventil riadený elektromagnetom (oba su umiestnené v sacom potrubí) je prepojený s hlavnou zostavou hydraulických kanálov.
 
Princíp činnosti je nasledovný:
Pokiaľ je množstvo nasavaného vduchu do motoru nižší než určitá hodnota elektromagnet (1) nieje aktivovaný. Ventil (2), tlačený vratnou prežinou (3) zostáva hore, takže olej , pretekajúci kanálom (A) neprúdi do variátora. V tomto stave je časovanie rozvodov nezmenné. Pokiaľ množstvo nasávaného vzduchu presiahne nastavenú hodnotu, elektormagnet (1) je aktivovaný a zatlačí ventil (2) dole. V tejto polohe do ventilu prúdi olej  z kanálu (A) do kanálu (B), a potom špeciálnym otvorom prúdi do kanálu (C) vo vnútri plunžru. Olej môže tento kanál opustiť jedine horným otvorom ( tento je spojený sa vstupným kanálom variátoru (D)). Dolný výstupný kanál (E) je uzatvorený vďaka tomu že je ventil stalčený dole. Olej tečie kanálmi (D) a (F) do komory (G), kde talčí piest (4) smerom k motoru. Tento pohyb sa prostredníctvom kolies so šikmým ozubením prejaví ako pootočenie v smere otáčania hodinových ručičiek (pri pohľade od konca vačkového hriadeľa). Pohyb sa drážkovaním prenáša na postorok (5), ktorý je zašrubovaný do konca vačkového hriadeľa (6). Tento pastorok mení časovanie ventillov o 9°.
Pri deaktivácii elektromagnetu sa ventil (2) vráti pôsobením vratnej pružiny (7) do základnej polohy, takže uzavrie prívod tlakového oleja do komory (G) a umožní prietok oleja do výstupného kanálu. ďalší kanál zaisťuje mazanie ložisiek vačkového hriadeľa v dobe, keď variátor nieje aktivovaný. Olej prúdi komorou (H) a drenážnym kanálom (E).
 
                                                  
 
Tento typ variátora sa začal pouzívať už v 80-tych rokoch. Jeho riešenie je považované za menej technicky vyspelé ako neskoršie variátory s lopatkami. K vzájomnému fazovému posunu dochádza medz rozvodovým kolesom a vačkovým hriadeľom vplyvom tlaku na piest, ktorý tlačí proti vratnej prežine, preto narozdiel od lopatkových variátorov tu kvapalina tlačí len jedným smerom. Okrem toho, že tieto variátory sofistikované, sú rovnako náchylnejšie na zanášanie karbónovými usadeninami. Karbon sa hromadí najčastejšie medzi piestom a vlastným telesom variátora. Ten následne ostáva visiet v určitej polohea a tak nedojde k úplnému prečasovaniu. Tento jav sa prejavuje tvrdým chodom motora , ktorý pripomína klepotanie ako to je u dízlových vozidiel. Vyčistenie variátora nieje riešenie,keďže súčasti v ňom sú už mechanicky opotrebované. Pomôže len jeho výmena, kde jeho cena v autorizovanom servise FIAT sa pohybuje okolo 320€.
 
              
      Variátor fázy, demontovaný z vačkovej hriaďele Fiat Coupé 1.8 16V                                   Vnútorná konštrukcia variátora fázy
 

Kontakt

fiatcoupe sk/Cz Facebook Group

FiatCoupe Cz/Sk
+421911 933 022 Tibrik93@gmail.com